Pełny sukces firmy

Utworzono: niedziela, 31, grudzień 2017 Poprawiono: niedziela, 31, grudzień 2017 Opublikowano: niedziela, 31, grudzień 2017 Jan Kleszcz

Zysk finansowy jest tylko jednym z elementów sukcesu biznesowego. Bez wysokich standardów etycznych, odpowiedzialności za pracowników, środowisko naturalne, a także lokalną społeczność, sukces firmy nie może być pełny.

Biznes to nieustanny wyścig z czasem, konkurencją i kryzysami, do tego trzeba dodać wciąż nowe wyzwania społeczne i środowiskowe. To wszystko sprawia, że firmy są dziś oceniane nie tylko pod kątem skuteczności biznesowej, ale i tego, jakimi metodami realizują swoje plany oraz jak traktują biznesowych partnerów, pracowników i otoczenie. Innymi słowy, czy prowadzą społecznie odpowiedzialny biznes i jak to komunikują.

Coraz więcej firm działających w Polsce, z różnych branży i o zróżnicowanej wielkości rozumie, że wiarygodność i uczciwość w działaniu stanowią coraz istotniejszą składową biznesowego sukcesu. Dziś bowiem trudno już traktować CSR wyłącznie jako czystą filantropię albo marketing. Strategia odpowiedzialnego biznesu oznacza uwzględnianie przez firmę interesu społecznego i kwestii ochrony środowiska w ramach wszystkich działań przez nią podejmowanych, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości firmy, umacnianiu reputacji, rozwoju nowych produktów i usług, a także usprawnianiu relacji z interesariuszami. Dopiero całościowe spojrzenie na wszystkie aspekty działania przedsiębiorstwa, zdefiniowanie celów w perspektywie długoterminowej oraz aktywne wyjście poza obowiązki wynikające z przepisów prawa pozwala na przekształcenie CSR z aktywności typowo filantropijnej i promocyjnej w czynnik kształtujący strategię biznesową firmy, i to strategię długofalową.

Do tej pory CSR był dobrowolnie stosowaną strategią przedsiębiorstw, uwzględniającą społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w ich działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami. Największe firmy informacje o wynikach prowadzonej przez siebie działalności i wpływie na społeczeństwo i środowisko skrzętnie raportowały. Z reguły robiły to dla prestiżu, choć nie tylko. Tymczasem od nowego roku dla części firm raportowanie stało się obowiązkiem. To za sprawą implementacji w krajach europejskich postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2014/95/UE z 22 października 2014 r. Nowe przepisy zakładają, że dla dużych spółek giełdowych raportowanie niefinansowe przestaje być jedynie dobrowolnym aktem, staje się obowiązkiem prawnym, którego niewypełnienie będzie oznaczać sankcje.

Tymczasem opinie wśród ekspertów, czy obowiązek raportowania działań CSR jest potrzebny, czy nie, są podzielone, przy czym wcale nie najważniejsze. Dr hab. Dominika Maison, profesor UW i Partner Zarządzający w firmie Maison & Partners, podczas prezentacji wyników ubiegłorocznego badania Barometr CSR zauważyła coś istotniejszego. „Firmy skoncentrowane na tworzeniu i raportowaniu programów CSR-owych często zapominają, że stworzenie programu nie jest celem samym w sobie i działania te muszą się przekładać w dłuższej perspektywie na budowanie biznesu. Dlatego ważne jest to, ile o tych działaniach wiedzą konsumenci i jak na nie reagują, czy budują one wizerunek marki, zachęcają do zakupu, czy może wręcz przeciwnie - budzą wątpliwości i zniechęcają. Aby działania CSR-owe były skuteczne, trzeba budować je w oparciu o dobre rozumienie konsumentów i ich reakcji na planowane działania" - przekonywała ekspertka.

Odpowiedzialność dobrze widziana

To, że odpowiedzialny biznes jest dobrze, a nawet coraz lepiej widziany, unaocznił najnowszy Barometr CSR. Badanie zrealizowane przez CSR Consulting i Maison & Partners w 2017 r. pokazało wyraźnie, że polscy konsumenci pozytywnie oceniają podejmowane przez przedsiębiorstwa działania o społecznym wymiarze a 2018 r. będzie jeszcze lepszy. W porównaniu z pierwszą edycją z roku 2013, o 10 punktów proc. (z 62 do 72 proc.) wzrosła liczba osób, które deklarują, że działania z zakresu CSR wzbudzają ich pozytywne odczucia wobec firmy.

Ciekawy rozkład odpowiedzi otrzymano przy pytaniu o rozumienie działań społecznych i środowiskowych. Co trzeci z respondentów uważa, że CSR to innowacyjne podejście do rozwoju biznesu, które przynosi korzyści dla społeczeństwa i firmy. 30 proc. konsumentów sądzi, że jest to sposób komunikacji i budowania wizerunku firm. Co piąty pytany zgadza się ze stwierdzeniem, że takie działania to konieczność dla firm, które chcą dorównać konkurencji, natomiast tylko 16 proc. konsumentów uważa je za hipokryzję ze strony przedsiębiorstw.

Tymczasem nie tylko konsumenci pozytywnie odbierają odpowiedzialność w biznesie. Również inwestorzy giełdowi, którzy poza atrakcyjnością inwestycyjną spółek zaczęli doceniać spółki zarządzane zgodnie z wysokimi standardami CSR. Uruchomiony na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2009 r. Respect Index, czyli indeks spółek odpowiedzialnych (pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej), tylko w 2017 r. zwiększył swoją wartość o 50 proc. W skład prestiżowego indeksu weszło 25 spółek, w tym czterech debiutantów. Respect Index jest elitarnym miejscem, do którego niełatwo trafić. Kandydaci przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w której muszą wykazać się m.in. najwyższymi standardami etycznymi wobec in-teresariuszy, w tym pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska. Muszą prowadzić przy tym w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe. Dla wielu firm zaistnienie na indeksie Respect, zrzeszającym elitę spółek odpowiedzialnych społecznie, oznacza wejście do pierwszej biznesowej ligi.

Opłacalna inwestycja

Wypracowane w przedsiębiorstwie wartości społecznie odpowiedzialnego biznesu to jasny sygnał dla otoczenia „kim jesteśmy i jakimi zasadami kierujemy się na co dzień". Wdrożenie do strategii tych wartości i działanie zgodnie z zasadami CSR to opłacalna inwestycja. Nie tylko dla firmy, ale dla wszystkich uczestników rynku, ponieważ pozwala podnosić standardy relacji biznesowych. Co więcej, rynek już się przekonał, że działania CSR-owe wyraźnie wspierają innowacyjność poprzez rozwój nowych produktów i usług posiadających jednocześnie atrybuty społeczne czy środowiskowe. W połączeniu z zadaniami zawartymi w rządowym Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju da to impuls do uwolnienia potencjału rozwojowego całej gospodarki.

ZAUFANIE PROCENTUJE DLA CIEBIE

Twój i każdy inny wniosek zostanie rozpatrzony SZYBKO i BEZPŁATNIE. Największy asortyment rozwiązań dopasowanych do oczekiwań klienta.

Krótkie terminu rozpatrywania wniosków od 15 minut, 1 godzinę, 1 dzień, kilka dni. Dodatkowe powiadomienia EMAIL i możliwość składania kolejnych wniosków przez SMS.

Tylko my działamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ty możesz wygodnie kontrolować cały wniosek przez swój komputer a jedyne co potrzebujesz to dostęp do sieci.

Wniosek jest BEZPŁATNY i BEZPIECZNY a wszystkie instrukcje obsługi są dostępne na stronie. Dzięki temu nie musisz tracić swojego cennego czasu na zbędne formalności, możesz odłożyć na bok myśli o skomplikowanych procedurach i wymaganiach weryfikacji każdego dokumentu.

Potrzebujesz nowego roweru aby zbudować swoją nową formę? - nic prostszego. To specjalny zestaw pożyczek na kwoty, za które można kupić zadowalający sprzęt a przy okazji nie wydając dużo na odsetki i inne opłaty. Tu żadne opłaty nie są ukrywane przed klientami. Od samego początku zasady są jasne dla każdego. O rzetelność dokumentacji eksperci ręczą swoim długoletnim doświadczeniem. Tu każdy przejazd kończy się sukcesem.

Wypełnij krótki formularz i przekonaj się jakie to proste. Możesz otrzymać dużą sumę rozłożoną na korzystne raty lub wybrać małą kwotę. Udowodnij sobie, że to łatwe. Zapoznaj się z oświadczeniem: inaczej o pożyczkach przez Internet.