Finanse (bez)moralności - zwlekanie z tanimi kredytami bez BIK

Utworzono: piątek, 24, listopad 2017 Poprawiono: piątek, 24, listopad 2017 Opublikowano: piątek, 24, listopad 2017 Jan Kleszcz

Obniżenie ratingu banków europejskich zaangażowanych w polski system bankowy i nowe reguły zwiększania kapitału zaczęły nam dopiero uświadamiać, że skutki kryzysu dosięgają naszych instytucji i przedsiębiorstw finansowych. Zmieniają się również radykalnie relacje państwo-obywatel. Surowa dyscyplina finansowa prowadzi do cięć wydatków socjalnych, co jest szczególnie bolesne, gdy uświadomimy sobie, że cena pracy za godzinę jest u nas czterokrotnie niższa niż w Belgii, gdzie najlepiej zarabia się w UE. Do tego zmiana wieku emerytalnego prowadzić będzie do pogorszenia sytuacji tych, którzy nie będą w stanie podejmować się pracy w ustawowym terminie (w przypadku mężczyzn średnia życia w UE wynosi 76,4 a u nas 71,3 lat). To wszystko oczywiście wpłynie na „zdolności kredytowe klienta" czy skłonność do oszczędności i ubezpieczania się.

Jak jednak oceniać te działania z punktu widzenia etyki finansów? Widać, że etyka finansów dotąd zajmująca się analizą genezy kryzysu i poszukiwaniem rozwiązań wspomagających jego przezwyciężenie musi teraz dokonać oceny moralnej, podejmowanych przez państwa, MFW i banki centralne działań mających na celu pokonanie kryzysu. Gospodarka rynkowa opiera się na dwóch fundamentalnych założeniach natury moralnej. By mogła ona funkcjonować, jej uczestnicy muszą przestrzegać zasad: „umowy zawsze powinny być dotrzymywane" i drugiej „każdy sam ponosi konsekwencje za swoje działania", Co do pierwszej zasady, kryzys sprawia, że z coraz większą nostalgią patrzymy na przedwojenne zdjęcie budynku PKO, na którym oprócz nazwy banku możemy odczytać dwa słowa: pewność i zaufanie, mówiące właściwie wszystko. Były to zatem czasy, gdy nie zmieniano stale warunków umów, nie trzeba było wymyślać akcji marketingowych dla nowych „produktów finansowych", a wystarczyło odwołać się do fundamentalnych wartości bankowości i do tego, że je się realizuje.

W przypadku państwa i debaty emerytalnej problemem moralnym, który z nią się wiąże, jest odpowiedź na pytanie czy można znaleźć racje moralne za zmianą dotychczasowych umów dotyczących tak istotnych kwestii życia własnych obywateli? Czy sprawdzanie BIK jest moralne jeśli chodzi o chwilówki pozabankowe bo przecież Biuro Informacji Kredytowej Powstało dla banków, niewiele już zostało kredytów bez bik. Każda zmiana warunków umów może być na setki sposobów usprawiedliwiana przez banki czy państwa, jednak wywołuje to poczucie braku pewności i rodzi w końcu przeświadczenie, że niczemu nie można ufać, a warunki umowy obowiązują do czasu zmiany przez stronę posiadającą większą siłę. To oczywiście w dłuższym okresie prowadzi do sytuacji, w której utrudnione staje się funkcjonowanie gospodarki rynkowej i to szczególnie w sektorze finansowym. Druga zasada, zasada samoodpowiedzialności stoi u podstaw doktryny liberalnej, doktryny najbardziej wierzącej w dobroczynne działanie rynku. Friedrich von Hayek w „Konstytucji wolności" zauważa, że: „wolność oznacza, że nie tylko człowiek ma możliwość wyboru, jaką niesie jego brzemię, oznacza także, że musi on ponosić konsekwencje swoich czynów, otrzymywać za nie pochwały lub spotykać się z potępieniem. Wolność i odpowiedzialność są nierozdzielone". Natomiast Walter Eucken twierdzi, że „kto ponosi korzyści ten ponosi również straty" i dodaje „ta zasada miała decydujący wpływ na uregulowania dotyczące odpowiedzialności", gdyż „ustrój gospodarczy oparty na konkurencji nie jest zdolny funkcjonować bez osobistej odpowiedzialności".

Jak ma się do tego działanie EBC, który zwlekał z udzielaniem tanich kredytów (zobacz pożyczki online TANI KREDYT, zobacz wszystkie pożyczki przez Internet) był krytykowany przez Amerykanów, aż na koniec roku 2011 wprowadził pół biliona euro do europejskiego systemu bankowego?

Oczywiście jak mantrę powtarza się, że państwa nie zmieniając warunków dotrzymywania zobowiązań doprowadziłyby do katastrofy systemu emerytalnego, a instytucje finansowe zachowując zasadę samoodpowiedzialności wobec banków spowodowałyby załamanie światowego systemu finansowego, jak dowiodła historia kryzysu z 1929 roku oraz zajęcie raz pryncypialnego stanowiska w roku 2008 i tym samym uczyniłyby jeszcze więcej zła. Muszą więc działać w zgodzie z wymogami odpowiedzialności, do której zachowania są zobligowane, a mianowicie do odpowiedzialności za finanse państwa i za płynność na światowym rynku finansowym. Jednak właśnie z drugiej strony pojawiają się wątpliwości, jaką argumentację moralną stosować w tej sytuacji, by reszta podmiotów finansowych i firm działających w sferze realnej gospodarki dalej była skłonna przyjmować na siebie brzemię samoodpowiedzialności i dotrzymywać umów, w każdych warunkach, nawet wtedy, gdy jest to dla nich niekorzystne? Widzimy zatem jak w praktyce decyzje państw i instytucji finansowych wiążą się z klasycznym dylematem moralnym: czy ocalić zasady, czy też skupić się na skutkach.

ZAUFANIE PROCENTUJE DLA CIEBIE

Twój i każdy inny wniosek zostanie rozpatrzony SZYBKO i BEZPŁATNIE. Największy asortyment rozwiązań dopasowanych do oczekiwań klienta.

Krótkie terminu rozpatrywania wniosków od 15 minut, 1 godzinę, 1 dzień, kilka dni. Dodatkowe powiadomienia EMAIL i możliwość składania kolejnych wniosków przez SMS.

Tylko my działamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ty możesz wygodnie kontrolować cały wniosek przez swój komputer a jedyne co potrzebujesz to dostęp do sieci.

Wniosek jest BEZPŁATNY i BEZPIECZNY a wszystkie instrukcje obsługi są dostępne na stronie. Dzięki temu nie musisz tracić swojego cennego czasu na zbędne formalności, możesz odłożyć na bok myśli o skomplikowanych procedurach i wymaganiach weryfikacji każdego dokumentu.

Potrzebujesz nowego roweru aby zbudować swoją nową formę? - nic prostszego. To specjalny zestaw pożyczek na kwoty, za które można kupić zadowalający sprzęt a przy okazji nie wydając dużo na odsetki i inne opłaty. Tu żadne opłaty nie są ukrywane przed klientami. Od samego początku zasady są jasne dla każdego. O rzetelność dokumentacji eksperci ręczą swoim długoletnim doświadczeniem. Tu każdy przejazd kończy się sukcesem.

Wypełnij krótki formularz i przekonaj się jakie to proste. Możesz otrzymać dużą sumę rozłożoną na korzystne raty lub wybrać małą kwotę. Udowodnij sobie, że to łatwe. Zapoznaj się z oświadczeniem: inaczej o pożyczkach przez Internet.