Koniec z risk free, kredyty bankowe i pożyczki przez Internet niewinne

Utworzono: niedziela, 19, listopad 2017 Poprawiono: niedziela, 19, listopad 2017 Opublikowano: niedziela, 19, listopad 2017 Jan Kleszcz

W literaturze ekonomicznej i w praktyce utarło się określenie „risk free". Do niedawna za inwestycje wolne od ryzyka uważano lokowanie środków finansowych w rządowe papiery wartościowe, w tym w obligacje i bony skarbowe. Tymczasem kolejne odsłony współczesnego kryzysu również z pozabankowymi pożyczkami online ukazały jaskrawię upadek pojęcia i filozofii myślenia „risk free".

Od jakiegoś czasu wiadomo jest, że zamarł rynek kupna i sprzedaży niektórych rządowych papierów wartościowych, na przykład greckich. Równocześnie pewnym zaskoczeniem, pod koniec listopada 2011 r., były problemy z uplasowaniem na rynku całej emisji niemieckich Bundów. Na marginesie warto wspomnieć, że nie był to pierwszy tego rodzaju przypadek w historii Niemiec. Tym samym, pod koniec listopada ubiegłego roku, zaczęto coraz bardziej spekulować na temat ryzyka i bezpieczeństwa inwestowania w jakiekolwiek rządowe papiery dłużne, a w szczególności w papiery emitowane przez kraje europejskie. Na tym tle można postawić pytanie: czy bezpieczne aktywa to takie, które gwarantują określoną stopę zwrotu, czy pozwalają odzyskać zainwestowaną wartość? Teoretycznie można stwierdzić, że żadne aktywo nie daje nam pewności odzyskania zainwestowanych środków, przy czym niektóre z nich dają większe szanse ochrony kapitału, przez co traktowane są jako bezpieczniejsze. Bezpieczny, zgodnie z definicją zaprezentowaną w słowniku języka polskiego, oznacza zaś zarówno taki, któremu nic nie grozi, jak i taki, który chroni nas przed niebezpieczeństwem.

Docenienie roli bezpieczeństwa w działalności bankowej i pozabankowej powinno być równoznaczne z renesansem pionów zarządzania ryzykiem. Dotychczas bowiem, w „mrokach średniowiecza", bankami rządziły przede wszystkim piony sprzedaży i marketingu. Tym samym dostrzeżono, że ryzyko jest mało „zabawnym" zagadnieniem w bankowości. O ile w czasach dobrej koniunktury modny był zwrot „no risk no furt", o tyle w okresie turbulencji słyszalne jest stwierdzenie „risk without fun". Jedną z zasadniczych przyczyn takiej zmiany podejścia do postrzegania ryzyka jest jego skala, tak duża, że w przypadku jego materializacji mogłyby nie poradzić sobie z tym problemem nawet światowe potęgi.

Obok kwestii ryzyka inwestycji i stopy zwrotu podnoszony jest coraz częściej problem płynności rynków finansowych, które nieuchronnie stają się coraz bardziej krótkoterminowe. A zatem rynki finansowe okazują się w większym stopniu nieprzewidywalne, bardziej krótkoterminowe i zmagające się z coraz większym ryzykiem co było największą bolączką rynku szybkich kredytów pozabankowych w okresie raczkowania. Z czego wynika, że trudno jest lub wręcz jest to niemożliwe, aby uznać jakiś rodzaj inwestycji za wolny od ryzyka. Oznacza to tym samym czas inflacji bezpieczeństwa aktywów i być może upadek koncepcji „risk free" lub niemożność jej zastosowania w praktyce. Z zarysowanym tu problemem nie radzi sobie także prawodawstwo unijne. Zarówno w obowiązujących regulacjach, jak i projektowanych (pakiet CRD IV) przypisuje się zero procent wagi ryzyka inwestycjom w rządowe papiery wartościowe wyrażone w walucie danego kraju. Zatem, zgodnie z dyrektywą, inwestycje w greckie, włoskie, hiszpańskie i portugalskie obligacje wyrażone w euro uznaje się za nieryzykowne lub inaczej rzecz ujmując jako tak samo ryzykowne jak niemieckie. Jak się wydaje, nie ma potrzeby dalszego uzasadniania problemu, żeby powiedzieć: dość hipokryzji.

Problem niemożności znalezienia w praktyce inwestycji wolnej od ryzyka utrudnia lub wręcz uniemożliwia stosowanie różnych koncepcji i modeli służących do konstrukcji portfeli inwestycyjnych. Przykładowo założenia modeli: Markowitza, Tobina, Sharpa, Jansena, zawierają koncepcję „risk free". Wspomnieć należy też o dotychczas stosowanej formule wyliczania kosztu kapitału własnego. Dla pożyczki online "risk free" oznacza kalkulację ryzyka na akceptowalnym poziomie i wtedy mówimy w branży o braku ryzyka szczególnie dla pożyczek gratiz czyli tych za darmo z RRSO = 0%. Zgodnie z tą koncepcją koszt kapitału stanowi zwrot z inwestycji wolnej od ryzyka powiększony o premię dla inwestora. A zatem pytaniem otwartym pozostaje: co należy uwzględnić w pierwszym elemencie formuły, tj. uznać za zwrot z inwestycji „risk free"?

Wszystko to nie oznacza jednak upadku teorii ekonomii, a w szczególności finansów, przy czym z pewnością stawia przed ekonomistami nowe, niebanalne wyzwania wynikające m.in. z weryfikacji pojęcia „risk free". Warto także pamiętać, że jedynymi trwałymi aktywami bez ryzyka, których nie można odebrać, są posiadana wiedza, doświadczenie i umiejętności. Cytując Immanuela Kanta, można stwierdzić: „człowiek nie jest bogaty tym, co posiada, lecz tym, bez czego z godnością może się obejść".

ZAUFANIE PROCENTUJE DLA CIEBIE

Twój i każdy inny wniosek zostanie rozpatrzony SZYBKO i BEZPŁATNIE. Największy asortyment rozwiązań dopasowanych do oczekiwań klienta.

Krótkie terminu rozpatrywania wniosków od 15 minut, 1 godzinę, 1 dzień, kilka dni. Dodatkowe powiadomienia EMAIL i możliwość składania kolejnych wniosków przez SMS.

Tylko my działamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ty możesz wygodnie kontrolować cały wniosek przez swój komputer a jedyne co potrzebujesz to dostęp do sieci.

Wniosek jest BEZPŁATNY i BEZPIECZNY a wszystkie instrukcje obsługi są dostępne na stronie. Dzięki temu nie musisz tracić swojego cennego czasu na zbędne formalności, możesz odłożyć na bok myśli o skomplikowanych procedurach i wymaganiach weryfikacji każdego dokumentu.

Potrzebujesz nowego roweru aby zbudować swoją nową formę? - nic prostszego. To specjalny zestaw pożyczek na kwoty, za które można kupić zadowalający sprzęt a przy okazji nie wydając dużo na odsetki i inne opłaty. Tu żadne opłaty nie są ukrywane przed klientami. Od samego początku zasady są jasne dla każdego. O rzetelność dokumentacji eksperci ręczą swoim długoletnim doświadczeniem. Tu każdy przejazd kończy się sukcesem.

Wypełnij krótki formularz i przekonaj się jakie to proste. Możesz otrzymać dużą sumę rozłożoną na korzystne raty lub wybrać małą kwotę. Udowodnij sobie, że to łatwe. Zapoznaj się z oświadczeniem: inaczej o pożyczkach przez Internet.